Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Beleedigend en nachtelijk burengerucht.

No. 5. Die ketelmuziek en dergelijk beleedigend geraas maakt, bij dag of bij nacht, zoomede die nachtelijk burengerucht of beweging maakt, verstorend voor de rust der inwoners.

Overnachten in eens anders gebouwen.

No. 6. Die zonder voorkennis en verlof van den eigenaar, bezitter, beheerder of bewoner in diens gebouwen, schuren of stallingen overnacht.

Opzettelijk werpen van steenen of vuilnis op iemand.

No. 7. Die steenen of andere harde voorwerpen of vuilnis uit opzet of kwaadwilligheid op iemand werpt.

Aanhitsing van honden of andere dieren.

No. 8. Die honden of andere dieren aanhitst op menschen, op bereden wordende paarden en op bespannen rij- of voertuigen, zelfs wanneer daaruit geenerlei kwaad, verwonding of schade ontstaat.

Opzettelijke beschadiging van een anders goed.

No. 9. Die buiten de gevallen, voorzien in de artikelen 355 tot en met 383 van het wetboek van strafrecht voor de europeanen, opzettelijk eens anders eigendom beschadigt.

Beschadiging toegebracht door krankzinnigen.

No. 10. Die eens anders eigendom beschadigt ten gevolge van het onbewaakt laten van krankzinnigen, met welker bewaking hij is belast.

Beschadiging uit onvoorzichtigheid van eens anders goed.

No. 11. Die door het onvoorzichtig gebruiken van wapens eens anders eigendom beschadigt.

Beschadiging door verzuim van herstelling aan bebouwingen.

No. 12. Die eens anders eigendom beschadigt ten gevolge van de oudheid, het verval, het gebrek aan herstelling of onderhoud van huizingen of bebouwingen, of door belemmeringen te leggen, uitgravingen te doen op, in of bij de straten, Wegen, pleinen of openbare paden, zonder de daarbij gelaste of gebruikelijke voorzorgen te nemen en teekens te plaatsen.

De maatregelen ter voorkoming van herhaling zullen tevens door de politie worden gelast en, bij gebreke van onverwijlde uitvoering, ten koste van den veroordeelde worden uitgevoerd.

Waarzeggerijen.

No. 13. Die zijn bedrijf maakt van waarzeggen, voorspellen of droomen uitleggen.

Sluiten