Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De voorwerpen, die tot de uitoefening van het bedrijf dieneri, worden verbeurd verklaard en vernietigd.

Djimats, enz.

No. 14. Die zoogenaamde djimats, amuletten of andere voorwerpen, onder voorgeven dat deze bovennatuurlijke kracht bezitten, verkoopt of verspreidt.

De voorwerpen, waarmede de overtreding is gepleegd, worden verbeurd verklaard en vernietigd.

Visschen met bedwelmende stoffen, enz.

No. 15. Die zonder vergunning, door of namens het hoofd van plaatselijk bestuur verleend, in openbare wateren vischt met aanwending van vergiftige, bedwelmende of ontplofbare stoffen 1).

No. 16. Die in de door het Hoofd van gewestelijk bestuur aangewezen rivierdiepten vischt anders dan met den hengel, dan wel gedurende door het hoofd van gewestelijk bestuur aangewezen tijden van het jaar vischt in mede door dat bestuurshoofd aangewezen rivieren of gedeelten van rivieren 2).

In de gevallen, voorzien bij de nos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15 en 16, kan, naar omstandigheden, in stede van den straf van geldboete, gevangenisstraf van vijf tot zes dagen worden uitgesproken 3).

ART. 6. Ingeval van herhaling van dezelfde overtreding binnen het jaar, kunnen de straffen worden verhoogd, ten aanzien der overtredingen:

Vermeld in artikel 3 tot eene geldboete van ten hoogste vijfentwintig gulden, of tot gevangenisstraf van ten langste vier dagen ;

Vermeld in artikel 4, tot eene geldboete van ten hoogste zestig gulden, of tot gevangenisstraf van ten langste zes dagen;

Vermeld in artikel 5, tot eene geldboete van ten hoogste honderd gulden, of tot gevangenisstraf van ten langste acht dagen.

OVERGANGS-BEPALINGEN.

Eënig artikel. Ten aanzien van de vóór de invoering van dit reglement begane, daarin opgesomde overtredingen, worden toegepast de straffen, tegen deze bedreigd ten tijde dat zij zijn begaan.

Indien echter de bij dit reglement bedreigde straf lichter mocht zijn, wordt deze toegepast.

1) Nieuw No. 15 toegevoegd bij Stbl 1834 No. 235 zie daarover BB. No. 6615 bij art. 3.

No. 15. Inl. pol. reglemsnt onder No. 13.

2) Nieuw No. 16 toegevoegd bij Stbl. 1907 No. 8.

3) Zooals deze alinea luidt. cfm. Stbl. 1894 No. 286 en 1907 No. 8.

Sluiten