Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

RESIDENTIE

AFDEELING

Ordonnantie van 30 Mei 1901 Staatsblad No. 210 art. 2 J. Staatsblad 1901 No. 248.

PAS Mo.

VOOR HET VERVOER VAN KOFFIE.

GELDIG TOT EN MET 190

Op aanvrage van

te wordt vergund om langs den weg aan

ommezijde vermeld

picols koffie ') liggende thans 2)

en verpakt in

gemerkt en genummerd

te verzenden naar.

aan het adres van

3) Te den ! go

4) de Assistent-Resident.

Op heden door mij ondergeteekende te

bevonden 5)

Te den /go

De

JL?e,h,h°'rr11"ld .f,0"1" J" ci'fers en letter's uit te drukken en in te vullen geheel bereide (brasj hoornschil (gabah)-, gedroogde bes (glondongan)- of roode bes-Koffie.

te Vermelden' vervoer ult9aat van eene landelijke onderneming, den naam dier onderneming

da?dMrmIdLrfa^.t0„epaSSi'?9 lan„art' ? "ordt alhier vermeld: Daze pas is niet geldig voor ?s nïi i en koffie zal zijn vergeleken en van de hoeveelheid, die verzonden is, eene aanteekening zal zijn gesteld door

4) In dat geval wordt hierin ingevuld : De verzonden hoeveelheid bevonden te zijn.

hJÜ Als jet 3etal, COlli s kleiner bev"«den wordt dan in den pas vermeld, wordt dat aantai,

bevonden 17^1 "um™ers' ,ïek5nd gesteld. Ingeval het gewicht minder wordt Bevonden, wordt de bevonden hoeveelheid vermeld.

6*

PAS.

Sluiten