Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Volgnummer van de »—1 boekingen in het register.

Kwaliteit en stand- j ~ tO plaats van den afgever.

Geheel

Num- Naam Woon- Hoe- bereid, pjaats

hoorn-

mer van den plaats gchi, Van

veelheid

van den aanvra- van den gedroog- afvoer.

de bes

pas. ger. aanvra- Koffie. .

of roo-

ger. de bes-

koffie.

3 4 5 6 7 | 8

I I

| I

i

|

|

I I I

Folio.

Naam der landelijke

vO

onderneming.

^ Plaats van be^ stemming.

I

AANMERKINGEN.

Naam van Laatste dag Datum van • In deze kolom wordt

o. a. melding gemaakt (jen van de eventueel min-

waarvoor de S inlevering van der bevonden hoeveelheid, I J dan wel afwijkende vorm

geadres- | van koffie dan in den pas

vermeld was en van de pas geldig is. den pas. strafvervolging wegens

seerde. niet tijdige inlevering van

den pas.

11 12 13 14

I I M

I I

Sluiten