Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1-1 Nummer der beleening.

Omschrijving in aard, kleur,

zelfstandigheid, ,, _ _ „ , . _ ^ ^ aantal van de VERPANDE R. verpande voorwerpen.

2 3

cr — ^

cc i—: cx

a> rr £ P <

3 O ï O !»

a. g. a. 3

Van weelde.

Naam.

Woonplaats.

Beroep.

^ Getaxeerde waarde van j het pand.

^ Geleende som.

Dag, waarop beleend is. 6

Dag.

Maand.

I r

i

I

! | | I i

i i

i

.

I i i i i1 i

i ,j i i

Tüd waar- Da3 der af3ifte van

n r, „foornr, ' Verstane het pand aan het

Dag, waaiop over rente vendukantoor ten

fc —•* T " —■ ni"

is.

7 8 9 1£ —

Dag.

Maand.

Jaar.

Maanden.

i

Dagen.

Geleende som.

Verschuldigde rente.

Bedrag door den pandgever betaald.

Geleende som.

Verschuldigde rente.

Bedrag, den pachter toekomende.

Dag.

Maand.

Jaar

i

I

j I

' ^ ^ ' : i I

i .

I ' I lil

X. II. Zoodra de termijn, bedoeld in het laatste lid van artikel 6, verstreken en het pand nog niet gelost is, wordt de kolom 10 ingevuld.

De cijfers in elk der kolommen 4, 5, 9 en 10 van elke bladzijde moeten opgeteld en de totalen op de volgende bladzijde overgebracht worden, de samentelling der kolommen 9 en 10 geschiedt eerst dan als achter alle nummers van beleening, op eene bladzijde voorkomende, de betaalde of den pachter verschuldigde bedragen zijn ingevuld.

Sluiten