Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(Staatsblad 19Ö3 no. 402), met ingang van 1 April 1904 de rentenmaxima, zoomede de termijnen, binnen welke aflossing der pandgoederen moet geschieden, voor de pachtDandhuizen vast te stellen:

A. voor Java en Madoera en voor de gewesten Sumatra's Weskust, Benkoelen, Lampongsche Districten. Wester-cfdeeiing van Borneo, Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo en lebes en Onderhoorigheden, als volgt:

BELEENINGEN VAN: R-ENTE. Termijn van aflossing.

50 cent of minder 1 cent

2 cent per [voor elk in- j beven 50 cent tot en niet 25 gulden gulden of leegaan tijd I -g

onderdeden | *ak van 10 |

van een gul -1 lagen den.

boven 25 gulden tot en met 50 gulden 5 pCt- "s maar.ds 5 maancen50 . ...75 . 4 - - 5 . 75 . . . .KO . 3 . - 12 •

B. Voor de gewesten Pa'embang, Atjeh en Onderhoorigheden Oost-kust van Sumatra. Banka en Onderhoorigheden en Billiton, als volgt:

BELEENINGEN VAN: RENTE. Termijn -an aflossing.

20 eert of minder - cent |

boven 23 cent tot en met 40 cent 2 . |v Mr elk inge-

.40.... S0. - - . -aan tijdvak 3 xandeL

60 ... . 80 . .4 . |

_ _ ivan 10 ca-er.

. 80 .... 100 . 3 . |

1 gulden ... 10 gulden .0 pCt. 's maands .10....»- 8 -

. 25 .... 50 - 6 . . 9 -

. 50 . ... 100 . 5 • ' U '

Sluiten