Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eerste en derde alinea van artikel 2 van die ordonnantie voor hen van toepassing is:

ART. 13. Op den dag van de inwerkingtreding van deze ordonnantie vervallen :

a. het besluit van den Commissaris-Generaal over NederlandschIndië van 8 Augustus 1828 No. 26 (Staatsblad No. 58);

b. de publicatie van den Commissaris-Generaal over Nederlandsch-Indië van 8 Juli 1829 (Staatsblad No. 62);

c. het besluit van den Minister van Staat, CommissarisGeneraal over Nederlandsch-Indië van 15 October 1829 No. 13 (Staatsblad No. 100);

d. de publicatie van 4 Februari 1830 (Staatsblad No. 11);

e. de resoluties van 21 Maart 1824 No. 2 (Staatsblad No. 18), 27 September 1834 No. 12 (Staatsblad No 44) en 25 September 1836 No. 176 (Staatsblad No. 47);

ƒ. artikel 47 van het Reglement omtrent de particuliere landerijen „aeleqen ten Westen van de rivier Tjimanoek (Staatsblad 1836 No. 19);

g. § 2 van de publicatie van 9 September 1846 (Staatsblad No. 27);

h. de publicatiën van 8 en 19 September 1848 (Staatsblad No. 42 en 44) en 30 April 1855 (Staatsblad No. 28a);

ƒ. de ordonnantiën van 14 Juli 1855 (Staatsblad No. 48), 25 Augustus 1864 (Staatsblad No. 125), 6 September 1866 (Staatsblad No. 95), 11 en 27 April, 7 en 29 Juni en 2 September 1873 (Staatsblad No. 71, 75, 98, 109 en 168) 19 November 1874 (Staatsblad No. 266), 30 November 1876 (Staatsblad No. 302) en 8 Juli 1879 (Staatsblad No. 217);

j. het besluit van 9 Juni 1887 No. 21 (Staatsblad No. 110).

ART. 14. Deze ordonnantie treedt in werking op 1 Januari 1909.

No. 37. VUURWAPENEN. BUSKRUIT. MUNITIE.

BEPALINGEN op het bezit en het vervoer van en den handel in vuurwapenen, buskruit en munitie op Java en Madoera.

Staatsblad 1908 No. 492 1).

Voor Jaua en Madoera te bepalen als volgt:

ART. 1. Voor het bezit van vuurwapenen, buskruit en munitie, behalve in gevallen, waarin die goederen van Landswege zijn verstrekt of ten behoeve van 's Lands dienst het bezit daarvan verplicht is gesteld, het vervoer van die goederen,

1) Zie over Vuurwapenen, c. a., ook no> 36 hier voren, zoomede No. 102 hier achter.

Sluiten