Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a. bij verpakking in ijzeren vaten eene hoeveelheid van ten hoogste 900 Liter;

b. bij verpakking in blikken 1) of anderszins eene hoeveelheid van ten hoogste 555 Liter 2) ;

c. bij verpakking, zoowel in ijzeren vaten als in blikken, sub a. en b. genoemd, eene hoeveelheid van ten hoogste 555 Liter.

(2) Met vergunning van het Hoofd van plaatselijk bestuur mogen kleinhandelaren in elk hunner winkels van licht ontvlambare oliën ten verkoop in voorraad hebben :

a. bij verpakking in ijzeren vaten eene hoeveelheid van ten hoogste 300 Liter 3).

b. bij verpakking in blikken of anderszins eene hoeveelheid van ten hoogste 74 Liter 4).

c. bij verpakking, zoowel in ijzeren vaten als in blikken, sub a. en b. genoemd, eene hoeveelheid van ten hoogste 74 Liter.

(3) De verpakkingen moeten lekvrij zijn en goed afsluitbaar, een en ander ter beoordeeling van het Hoofd van plaatselijk bestuur.

Art. 9. (1) Voor eigen gebruik mag in elke woning, zonder voorafgaande vergunning, eene hoeveelheid van ten hoogste 111 Liter 5) gewone petroleum en '/<, Liter licht ontvlambare oliën voorhanden zijn.

(2) Met vergunning van het Hoofd van plaatselijk bestuur mogen de in het vorig lid bedoelde hoeveelheden gebracht worden op ten hoogste 370 Liter voor gewone petroleum en 74 Liter voor licht ontvlambare oliën.

(3) De verpakkingen der voorhanden zijnde hoeveelheden moeten lekvrij zijn en goed afsluitbaar, een en ander ter beoordeeling van het Hoofd van plaatselijk bestuur.

(4) Het hoofd van het gezin is aansprakelijk voor de nakoming der in de alinea's 1,2 en 3 van dit artikel vastgestelde bepalingen.

ART. 9a. Voor de toepassing van de artikelen 8 en 9 wordt verstaan:

a. onder gewone petroleum : alle vloeistoffen, welker ontvlammingspunten liggen beneden 65° Celsius (149° Fahrenheit) en boven 22'/2° Celsius (72'/20 Fahrenheit);

1) N. B Één blik houdt ongeveer 12 vierk A. V. H. flesschen in of plm 16.368 Liter één vierk. A. V. H. flesch ongeveer 1.364 L. en één wiinflesch 0.75 L.

2) plm. 34 blikken of 17 kisten.

3) plm. 18 blikken of 9 kisten.

4) plm. 4^- blik of iets meer dan 2 kisten.

5) Plm. 7 blikken of 3-*- kist.

Sluiten