Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Model Lt. D. zecél i 1.50.

VERGUNNING TOT VESTIGING.

IN NAAM DER KONINGIN.

DE GOUVERNEUR-GENERAAL VAN NED.-INDIË

Gelezen hebbende het verzoek van geboren in , oud jaren, van beroep

, laatst gewoond hebbende te

en in Nederlandsch-Indië aangekomen den

19 met het schip

gezagvoerder

Overwegende, dat de verzoeker heeft doen blijken genoegzame middelen van bestaan te bezitten, of door werkzaamheden te kunnen verkrijgen;

Verleent aan den chinees

voornoemd vergunning, om op den voet der ordonnantie van 12 Maart 1872 (Sraatsblad No. 40) zich in Nederlandsch-Indië te vestigen.

Gegeven te den

Ter ordonnantie van den Gouverneur-Generaal,

De Gouvernements Secretaris,

Sluiten