Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

d. aan ieder, die in het bezit is van een diploma, afgegeven ingevolge het reglement, vastgesteld bij artikel 1 § II van het besluit van 8 Februari 1894 No. 33 (Staatsblad No. 49), zal worden uitgereikt:

voor een diploma van 2den machinist volgens programma A: een diploma A ; voor een diploma van lsten machinist volgens programma A: een diploma B; voor een diploma van lsten machinist volgens programma C: een diploma C; voor een diploma van machinedrijver volgens programma B: een diploma van machinedrijver.

Bij de aanvraag van een diploma van machinedrijver moeten twee duurzame en goed gelijkende portretten van den aanvrager worden overgelegd, waarvan een op het uit te reiken diploma zal worden geplakt en het andere bij het Departement der Marine zal bewaard blijven.

e. aan ieder, die in het bezit is van een certificaat van dienst, uitgereikt door den chef van het Departement der Marine, ter verklaring dat de eigenaar, ingevolge artikel 5 sub f van de regeling, vastgesteld bij artikel 1 § 1 van het besluit van 8 Februari 1894 no. 33 (Staatsblad No. 49), vrijgesteld was van het afleggen van examen, zal worden uitgereikt een diploma voor de groote stoomvaart, geldig voor den rang, waarvoor de vrijstelling gold;

ƒ. aan ieder, die een bewijs kan overleggen, dat hij vóór de afkondiging van deze ordonnantie op een stoomschip, dat voorzien was van een Nederlandsch-Indischen zeebrief of jaarpas, als gezagvoerder heeft gevaren, doch geen diploma of certificaat, als onder a, b, c of e genoemd, kan overleggen, zal worden uitgereikt een diploma van stuurman voor de locaalvaart.

Bij de aanvraag moeten twee duurzame en goed gelijkende portretten van den aanvrager worden overgelegd, waarvan een op het uit te reiken diploma zal worden geplakt en het andere bij het Departement der Marine zal bewaard blijven.

g. aan zeeofficieren en oud-zeeofficieren der Koninklijke Nederlandsche Marine en aan stuurlieden en oud-stuurlieden bij de Gouvernements Marine zullen worden uitgereikt;

indien voldaan is aan het examen voor luitenant ter zee der 2de klasse: een diploma van tweeden stuurman voor de groote stoomvaart en een diploma van tweeden stuurman voor de groote zeilvaart;

indien voldaan is aan het examen voor luitenant ter zee der 1ste klasse: een diploma van eersten stuurman

Sluiten