Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ËIJLAGE B.

TARIEF DER ONKOSTEN VAN KEURING.

Voor elke keuring of herkeuring, waarvan de kosten niet komen ten laste van den Lande, wordt betaald :

indien het schip heefteen netto inhoud van 25 tot 50M3f 25,—

„ „ 50 „ 300 „ „ 50,—

, 300 „1000,, ,, 75,—

,, ,, tt »» »» " "

1000 of meer,,,, 100,—

,, » >> » " " " "

Behoort bij artikel 18 der ordonnantie van 6 Juli 1905 (Staatsblad no. 370).

Sluiten