Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Welk diploma moet bezitten de tweede stuurman ?

Welk diploma moet bezitten de eerste machinist?

Welk diploma moet bezitten de tweede machinist ?

Welk diploma moet bezitten de derde machinist ?

24. Hoe moet de verdere bemanning minstens zijn samengesteld ?

25. Hoeveel passagiers mogen gelijktijdig worden overgevoerd ? hut passagiers lste klasse :

hutpassagiers 2de klasse:

dekpassagiers met recht op verblijf tusschendeks . (X) dekpassagiers zonder recht op verblijf tusschendeks . (X)

26. Aanmerkingen.

Dit certificaat moet worden opgehangen

Opgemaakt op heden te

De Keuringscommissie,

(X) NB. Ingeval op eene reis vee en andere dieren worden vervoerd, en/of de luiken aan boord niet gesloten blijven, zullen naar verhouding minder dekpassagiers mogen worden overgevoerd.

Behoort bij artikel 21 der ordonnantie van 6 Juli 1905 (Staatsblad No. 370).

Sluiten