Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Model Lett. b.

No.

L A N D ■ P A S.

GELDIG VOOR EEN JAAR.

Residentie

Afdeeling

(Hier de vertaling in het maleisch te stellen.) Wordt vergunning verleend aan den 1)

naar

gewapend met

medenemende -

Onder verplichting om dezen pas door de bevoegde autoriteit te doen afteekenen op de districtshoofdplaatsen, waar de reiziger zich langer dan 24 uren ophoudt, en op de hoofdplaatsen van afdeelingen en gewesten, welke hij passeert, zoomede ter plaatse van bestemming.

om van hier te gaan over 2)

den

19

Resident

De

Ass.-Resident

van

N. B. Voor eiken reiziger wordt een afzonderlijke pas afgegeven.

(1) Landaard, naam en beroep van den pashouder.

(2) In te vullen de voorrtaamjte plaatsen, over welke de reis gaat.

Sluiten