Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vastgesteld bij Staatsblad 1903 No. 370 jo. 1905 No. 289. REISPAS MAR MEKKA.

ZEGEL f 1.50

Doorloopend No.

SIGNALEMENT.

Geslacht

Werkelijke of vermoedelijke ouderdom Gestalte

Lengte

Aangezicht

Oogen

Neus

Mond

Kin

_ een

Draagt knevel

geen

Baard of anderszins Wenkbrauwen

Bijzondere kenteekenen

Pasnummer De 1) van 2)

verleent vergunning aan 3)

ingezetene van Ned.-Indië, geboren

te 4) district 5)

afdeeling 6)

Gouvernement ^

Residentie

laatstelijk woonachtig te 4)

district 5)

afdeeling 6)

Gouvernement ^

Residentie

van beroep 8) om ter

bedevaart zich te begeven naar Mekka, onder verplichting:

le. tot het ter teekening aanbieden van dezen pas aan de plaatselijke over; heid der haven van inscheping in Ned.Indië;

- 2e. tot het in bewaring geven van dezen pas bij aankomst uit Ned.-Indië te Djeddah bij den Consul der Nederlanden aldaar, die daarvoor in de plaats geeft een verblijfpas voor den duur der bedevaart.

1) Gouverneur, Resident, Ass.-Resident, Controleur enz.

2) Naam van het gewest, de residentie of de afdeeling. 3ï Naam van den houder (houdster) van den pas.

4) Naam van de kampong.

5) Naam van het district.

6) Naam van de afdeeling.

7) Naam van het gewest.

8) Omschrijving van het beroep.

Sluiten