Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ART. 151 (cfm. het concordante art. 172 Spoorwegreglement Stbl. 1895 No. 300) (No. 83) 1)

ART. 152 (cfm. het concordante art. 176 Spoorwegreglement Stbl. 1895 No. 300) (No. 83)

HOOFDSTUK XI.

Bagage.

ART. 153 t/m 155 enz.

ART. 156 (cfm. het concordante art. 179 Spoorwegreglement Stbl. 1895 No. 300. (No. 83), doch voor art. 187 leze men 164).

ART. 157 t/m 161 enz.

HOOFDSTUK XII t/m XV enz. art. 162 t/m 206. 2)

HOOFDSTUK XVl.

Voorschriften betreffende de uitoefening der politie op overtredingen van dit Reglement.

ART. 207 (cfm. het concordante art. 23G Spoorwegreglement Stbl. 1895 No. 300) (No. 83.)

ART. 208 (cfm. het concordante art. 231 Spoorwegreglement Stbl. 1895 No. 300) (No. 83).

ART. 209 (cfm het concordante art. 232 Spoorwegreglement Stbl. 1895 No. 300 (No. 83) doch voor art. 231 leze men 208).

ART. 210 (cfm. het concordante art. 233 Spoorwegreglement Stbl. 1895 No. 300 (No. 83) doch voor art. 231 leze men 208).

HOOFDSTUK XVII.

Strafbepalingen.

Art. 211 (cfm. het concordante art. 234 Spoorwegreglement, Stbl. 1895 No. 300 (No. 83), doch voor art. 21, 28, 16 en 17 leze men 19, 26, 14 en 15.)

ART. 212 (cfm. het concordante art. 235 Spoorwegreglement Stbl. 1895 No. 300 (No. 83) doch voor art. 26, 27, 16, 17 leze men 24, 25, 14, 15.)

1) Zooals art. 151 luidt cfm. Stbl. 1903 No. 87.

2) Art. 176, 183, 189. 190, 194. 19b en 198 zijn gewijziqd bij Stbl. 1906 No 115 cn ar t. 178 bij Stbl. 1907 No. 500 en 1909 No. 79 en art. 183 bij Stbl. 1909 no. 79 en 228.

Sluiten