Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Model A.

MODEL eener vergunning voor wervers, bedoeld bij artikel 1 der Wervingsordonnantie

Staatsblad 1909 No. 123.

VERGUNNING No.

aan

geboren te <

wonende te

wordt ten verzoeke van

gevestigd te

aan wien bij besluit van den Resident van eene vergunning is uitgereikt als werfagent, bij deze tot wederopzegging vergunning verleend om op den voet van het bepaalde bij de Wervingsordonnantie (Staatsblad 1909 No. 123) voor en namens dien werfagent inlanders te werven tot het verrichten van arbeid ten behoeve van ondernemingen van handel, landbouw of nijverheid en openbare werken in de Buitenbezittingen.

, den . 19

De Resident van

Vastgesteld bij artikel 4 van het besluit van 10 Februari 19C9 No. 18.

Mij bekend,

De Wd. Algemeene Secretaris,

V. D. HOUVEN VAN OORDT.

Sluiten