is toegevoegd aan uw favorieten.

Rijcklof van Goens, commissaris en veldoverste der Oost-Indische Compagnie, en zijn arbeidsveld, 1653/54 en 1657/58

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Fluiten en een galjoot. Uit Witsen, Aloude en hedendaegsche scheepsbouw. (Amsterdam, 1671.)

HOOFDSTUK VII.

ADRIAAN ROOTHAAS VOOR GOA.

In den „breeden raets Vergaderinge" van Donderdag 29 November 1657, in het schip Ter Goes voor Goa's bhare gehouden, was vastgesteld met welke macht Adriaan Roothaas de Portugeesche haven zou blijven bezetten.

Het waren 9 schepen, bemand met 1021 koppen 1), gewapend met

*) Zijn eigen 935 man versterkt met 86 soldaten van Van Goens. (Volgens 't Rapport aen den Ed. Hr Joan Maetsuycker, gouV Gener1 ende de E.E.h1*11 Raden van India, gedaen bij Adriaen Roothaes, command» over de off en defencive vloote voor Goa's bhare. Actum Phoenix voor Batavia dezen 4en Juni 1658, waaraan dit hoofdstuk voornamelijk is ontleend.) De missive van Van Goens 6 Juli 1658 spreekt van 't achterlaten van 10,000 S buskruit, 115 soldaten en 24 stukken geschut uit zijn eigen schepen.