is toegevoegd aan uw favorieten.

Rijcklof van Goens, commissaris en veldoverste der Oost-Indische Compagnie, en zijn arbeidsveld, 1653/54 en 1657/58

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

355 stukken grof geschut. *) Als admiraalschip fungeerde de Phenix met 49 stukken, waaronder de zwaarste, twee „metale france cartouwen," schietende 36 pond.

Volgens de laatste van de overloopers verkregen berichten kon de vijand hier 10 schepen tegenoverstellen met 296 kanonnen. *)

x) De geheele macht bestond uit de volgende schepen:

1 schip Phenix 400 last 49 stukken

1 jacht Ter Tholen 180 „ 39

1 „ Ter Schelling .... 260 „ 39

1 „ Vhelant 200 „ 36 1'

1 „ Zierickzee 200 „ 36 "

1 ,. Goutsbloem 270 „ 38

1 „ Weesp 280 ., 38 "

1 „ Worcum 180 „ 34

1 „ Leeuwin . . . . . . 200 „ 26 1

9schepen. . . 2170 last = 4340 ton 335 stukken

Ter Tholen had bovendien nog 3 „isere bassen" en voor zijn boot 2 „steenstucken."

Het kaliber der stukken was als volgt:

2 van 36 pond 101 van 8 pond

ia " ie 98 „ 6 „ Samen 335 stukken, waaronder

At " :5 " '° '• * •• 25 „metale" en de overige „isere

100 „ 12 „ 2 ., 3 „ stucken."

1 .. 10 „ 4 „ 2 „

(Res. v. d. Verg. van 29 Nov. 1657 en de Lijsten van de navale macht in India van 15 Jan. en 11 Dec. 1658. Vgl. Jhr. Mr. J. C. de Jonge: Geschiedenis van het Nederl. Zeewezen I, p. 220 vlgg. over de uitrusting der schepen van de Compagnie en p. 270 over de uitrusting der schepen van de admiraliteiten ten tijde van den slag bij Duins, waarmede die van Roothaas ongeveer overeenkomen.) 2) De macht van den vijand bestond uit de volgende schepen:

St Sacrament admiraalschip 48 stukken (68)

St Anthony d'Esperance vice-adm. . . 40 „ (38)

Bon Jezu de Videgere 30 „ (60)

St Francisco ........... 30 „ (40)

Bon Jezu de Carmel 30 „ (54)

St Thomée 30 3 (36)

St. Philippe Nova (St Johan Baptist) . 24 „ Öïfii,,

St Laurens . 24 „ (40)

St Maria d'Asika 30 „ (34)

't Pattache (Nosso S™ de Bemedie) . . 10 " (26)

Somma 296 „ (432)

De opgave is overgenomen uit de Res. v. d. Verg. van 29 Nov. De ( ) geplaatste cijfers en namen zijn uit het rapport van Roothaas. De Gen. Miss. 14 Dec. 1658 neemt de cijfers van Roothaas over en niet die van de Resolutie. Roothaas heeft zijn opgaven ontleend aan „geintercipieerde brieven." 't Is natuurlijk mogelijk, dat Roothaas tot zijn meerdere glorie, evenals de Heeren in Batavia, de grootste opgaven vermeldt, en ook, dat de Portugeezen de brieven met opzet lieten „intercipieeren" om de Hollanders een groot idee te geven van hun macht, en hun vrees in te boezemen. In de vier gevechten, die geleverd zijn hebben de Nederlanders de