is toegevoegd aan uw favorieten.

Rijcklof van Goens, commissaris en veldoverste der Oost-Indische Compagnie, en zijn arbeidsveld, 1653/54 en 1657/58

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

langs, zoekende buiten schot te blijven. Het gelukte den vijand door betere bezeildheid boven den wind te komen.

D. 29 Januari. 3* phase.

maar in 't passeeren werd van beide zijden „wacker met canon gechargeert", waarbij de St. Anthony van den vice-admiraal werd lek geschoten en begon over te hellen. Intusschen had de admiraal zich met zijn eskader gewend en was boven den wind om de nederlandsche vloot heengevaren om die in den rug aan te vallen („achter in onze staart"), waar zijn vuur niet onbeantwoord bleef.

IL 29 Januari. 4* phase.

Tegen den avond deed de portugeesche admiraal een schot met los