is toegevoegd aan uw favorieten.

De Minang Kabausche nagari

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bebbön (driftig wórden) in ©én vergadering;

2o. manggadabies, mahantam tandh, stampen met

den voet, op den grond slaan;

80. manènsHg langan badjoe, de mouwen omslaan, opstroopen;

4o. mamandjè1, klimmen *);

5o. manljaedjoeang labieh barè*, te zware last op het hoofd diagen (hot dragen van zelf gesneden gras voor eigen vee is toegestaan);

60. balari, hard loopen;

7o. mangaie, viescheu met den hengel (het visschen in eigen vijver, op eigen terrein is niet verboden).

Het 7de verbcd wijst er op, dat men den panghoe'oe rijk acht; hengelen laDgs de rivier zou den indruk geven, dat een panghoeloe eten zoekt; dit zou beneden gijn waardigheid zijn, immers:

panghoeloe vjolah kajo

boekan kajo de* amèh

kajo dèi barili djan poesako

kajo dè1 oendcing paraboe kalo,

rijk is waarlijk de panghoeloe, Biet door goud maar door famiüe^defi en familiegoed, door (de kennis van) de wetten uit de grijze oudheid.

Men ziet dat de panghoeloe in hoog aanzien stond bij het volk; en al is in den loop der tijden, niet het minst door de gevolgen van de door ons ingevoerde rechtspraalr, dat aanzien in enkele streken verminderd, de panghoeloe's zijn nog altijd de macht in het grootste en voornaamste gedeelte van dit land en d&ar heeft het bestuur in de eerste plaats, vrijwel uitsluitend, met hen rekening te houden (vgl. bl. 63) .

Verheffing tot Geen wonder dan ook, dat de panghoeloe-verheffing

panghoeloe. een zaak van belang is; de waardigheid wordt opge¬

dragen in tegenwoordigheid van alle panghoeloe's der Dagari, en deze gebeurtenis wordt bezegeld door een groot feest, waarbii met luider stemme moet bekend gemaakt worden, dat de nieuwe titularis de familiegalar heeft aanvaard.

Het adatrecht kent verschillende wijzen van panghoeloe-verheffing, waarvan de voornaamste hier genoemd worden :

') Speciaal: in een boom. Het woord betoekent beklimmen, beklauteren van boomen, ladders, zeer steile hellingen enz;