is toegevoegd aan uw favorieten.

Catalogus der Surinaamsche koloniale bibliotheek [te Paramaribo]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 145. Schuiling. R. Nederland tusschen de tropen. Aardrijkskunde onzer koloniën in Oost en West Zwolle 1883.

146. Die neuste französische Annexion am Maroni. (Das Ausland. Wochenschrift für Liinder-und Völkerkunde. 3 Mail88CNo. 18. Stuttgart und München\

147. De Creool. Losse schetsen uit het West-Indisch Volksleven. (De Katholiek. Deel VI 1891).

148. Nery, M. F. J. de Santa-Anna. Le Brésil en 1888. I'aris 1889,

1V9. Corre, le Dr. A. Le crime en pays créoles. (Esquisse d'ethno-

graphie criminelle). Lyon et Paris 1889.

150. Surrurier, L. De Pionier. Handleiding voor het verzamelen en waarnemen op natuurkundig gebied, inzonderheid in tropische gewesten. Leiden. 1891.

151. Brunetti, Le R. P. Jules, La Guyane frangaise. Souvenirs et impressions de voyage. Tours 1890.

152. Memoria que la secretaria de estïdo en el Despacho de Fomento presenta a la asamblea legislativa de Ia repüblica c!e Guatemala en sus sesiones ordinarias de 1891. Guatemala 1891.

153. Schneider, H. G. Ein ï>esuch in Paramaribo. (Die gute Botschaft, Missionstraktate der Brüdergemeine No. 3). Stuttgart 1S9I.

154. Schneider, H G. «Foto». Een bezoek aan Paramaribo. Met inleidend woord van Ds. P. van Wijk Jr. Nijmegen 1893.

155. Nijland. E. Toelichting bij de Zendingskaart van Nederl. Oosten West-lndie. Utrecht 198. (Zie de kaart onder L. 54.)

156. Leroy-Beaulieu, Paul. De la Colonisation chez les j.euples modernes. Paris 1891.

-{* 157. Ten Have, J. J. Oost en West, Land en volk onzer koloniën.

's Gravenhage 1892.

•j- 138. Balen, J. Hendrik van. De commandant van de negerjagers. Historisch verhaal van de krijgstochten tegen de Boschnegers in Suriname. 1772—1778. Amsterdam.

159. Loth, W. L. Verslag van eene reis naar de Lawa tot het verkennen van het terrein tusschen die rivier en de Tapanahoni en van dat tusschen de Toso-en de Sara-kreek, gedaan van Januari tot Mei 1692. Overgedrukt uit het «Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap.» Jaargang 189:5. Leiden 189:).

160. Verschuur, G. Voyage aux troils Guvanes. (Extrait du Tour du Monde.) Paris 1893.

161. Joest, Prof. Dr. W. Ethnographisches und Verwantes aus Guyana Supplement zu Band V von «Internationales Archiv für Ethnograpie». 1893.