is toegevoegd aan uw favorieten.

Catalogus der Surinaamsche koloniale bibliotheek [te Paramaribo]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

48

D 38. Leitfaden zur Nordischen Alterthumskunde. Kopenh. 1837. So.

39. Wagenaar, Jan, Vaderlandsche historie. Met kaarten en platen. Amst. 1749—1759. *20 dln. en een algemeene bladwijzer. — Vervolg. Amst. 1788-1789. 2 dln. — Bijvoegsels en aanmerkingen door H. van Wijn en anderen. Amst. 1790—1795- 4 dln.— Register op de bijvoegsels en naleezingen. Amst. 1798. — Naleezingen door Mr. H. van Wijn Amst. 1797—1801. 2 dln. Te zamen 31 dln. gr. 8o.

40. Stratingh, G. Acker, Aloude staat en geschiedenis des vaderlands. Groningen. 1847—18*3», 3 dln. gr. 8o. Met kaarten en platen.

41. Dictionnaire historique ; ou histoire abrégée de tous les hommes qui se sont fait un nom, etc. Gaen et Lyon 1789. 9 vol. 8o.

42. Lesage, A., Atlas historique, généalogique, chronologique et géographique. Avee des augmentations par J. Marchal. Bruxell. 1837. gr. in-fol.

43. F.ngelberts Gerrits, G., Biographisch Handwoordenboek. Amst. 1848—50. 2 dln. gr. 8o.

44. Adelung, J C., Proeve eener geschiedenis der beschaving van het menschelijk geslacht. Amst. 1802. gr. 8o.

45. Weiss, Ch., Histoire des refugiés Protestants de France. Paris. 1853. 2 vol. 8o. '

46. Brvan. Edwards. Burgerlijke en handelkundige geschiedenis van de Engelsche Volkplantinge in de West-Indien. Ie en 5e deel. Haarlem 1794.

47. Vier jaren in Cayenne. Uit de aanteekeningen van den gedeporteerden F. Attibert. Amsterdam 1862.

48. Attibert, Fr. Quatre aus a Cayenne. Bruxelles 1859.

49. A statement orthe causes of the prosecution instituted by the Gouvernement of Demerary against certain Colonists of Berbice. 1809.

50. Halberstadt, A. Een standbeeld voor den Graaf van den Bosch. Leijden 1862.

+ «) 51. Vlier, M. L. E. Beknopte Geschiedenis der kolonie Suriname ' voor de meer gevorderde jeugd, Amsterdam 1863.

5-1 Bochemont, G. L, de en BischofT J. Geschiedkundige beschrijving der oudere en nieuwere thans bestaande Ridderorden zoo in als buiten Europa. Met Atlas. Amsterdam 1843.

53. N'oordziek, J. J. F. Gedenkboek der Costersfeesten. Haarlem 1858.

1) In het Se deel, bl. 1S8 en »olg- u de Te*tipng der fr»n!che mtgewekenei. m, *unmme behandeld.-Zie ook de Aanteekenmgen hierop r.n C. A. ran Syperfeï», u. ITcl-J^u, I Deel. èUdx. 111 en xelf.

V Zie no. M.