is toegevoegd aan uw favorieten.

Catalogus der Surinaamsche koloniale bibliotheek [te Paramaribo]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

D li6. Oppenheim, Samuel. An ealy jewish colony in Western Guiana supplemental data.

(reprint from publications of the American Jewish Bistorical Society No. 17, 1908 pp. 53—70).

Ii7. Blok Relazione, Dr. P. J. Veneziane Venetiaansche Berichten over de V'ereenigde Nederlanden van 1600—1795. 'sGravenhage, Martinus Nijhoff 1909.

1V8. Pompe, A Geschiedenis der Nederlandsche Overzeesche Bezittingen, geschetst ten dienste van het onderwijs en van hen. welke zich naar die gewesten begeven. Kampen, 1863. Ii9. Ladvocat. Dictionnaire hislorique et bibliographique. 5 vol. Paris 1822.

150. Kamp, P. H. van der. De teruggave der Oost-Indische Kolo-

loniën 181V—181G 'sGravenhage, Martinus Nijhoff 1910. J51. Smissaert, Jhr. Mr. H. Nederland in den aanvang der twintigste

eeuw. Leiden, A. W. Sijthoff 1910.

152. Heerenga, Dr. K. Bronnen tot de Geschiedenis van den Levantschen handel.

Eerste en Tvseede deel 1590—1G60. 'sGravenhage, Martinus Nijhoff 1910.