is toegevoegd aan uw favorieten.

Catalogus der Surinaamsche koloniale bibliotheek [te Paramaribo]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

71. Foulke, W. M. Dudley. Maya. A Story of Yucatan. New York

and London, 1900.

72. De Regeering der Zuid-Afrikaanschc Republiek en liet Onderwijs. Uitgave van het Algemeen Nederlandsch ^ erbond. (Wereldtentoonstelling. Parijs, 1'JOO).

73. Andree, Gustav, Albert. Studies in the Idvl in German Literature. Rock Island. III. 1902.

74. Wendell, Barret. Ralegh in Guiana. New York, 1902.

75. Verne, Jules. Le Superbe Orénoque. Deux parties. Paris.

76. Horn, C. F. (met medewerking van F. W. Morren). Nederlandsch-Maleisch zakwoorden boek en Samenspraken. Paramaribo, 1903.

77. Helstone, J. N. Wan Spraakkunst vo taki en skrifi da longo vo Sranam. Paramaribo. 1903.

78 Rikken, H. F. (Missionaris in Suriname). Codjo, de Brandstichter! Oorspronkelijk historisch-romantisch verhaal uit het jaar 1832. Paramaribo, 1904.

79. Hesseling, D. C. Het Negerhollands der Deensche Antillen. Bijdrage tot de Geschiedenis der Nederlandse laai in Amerika. Uitgegeven van wege de «Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden»). Leiden, 1905.

80. Rustwijk, G. G. T. Toespraak en bede tot de Krulloot, gevolgd door Antwoord van de Krulloot, sluitend met een opwekkend woord (iets voor Denker). Licht en schaduw. Paramaribo.

81 Long Dr. G. et Hochreutiner, Dr. B. P. G. Petit Dictionnaire Francais- Hollandais- Malais dans 1'ordre alphabétique des trois langues avec un court apergu de la dérivation et de la grammaire du Malais. Batavia, 1900.

82. Booven, Henri van. Tropenwee. Amsterdam.

83. Lelyveld, Th. B. van. Een Tropendag. (Groot Nederland). Mei

84. W. K. Het Hollandsch Ensemble in de West. (De Week, 28 Juli 1006).

85. Marcus, A. W. Surinaamsche Rijm- en Dichtwerken. Parama-

86. Passy, Frederico. Las Conversaciones del Abduelo (Nociones de Éconat.ria Social). Buenos-Ayros 1908.

87. Rier, C. P. De kindervriend. Paramaribo, J. H. Ohviera 1JU».

88. Malsem, R. J. Eendracht. Uitgegeven door den schrijver.

89 Franco, Ramon N. Pictoricas (Poeseas). Mexico. 1908.

00. Franco, Ramon N. Dorada—Nebula. Mexico. 1907.

91. Franco, Ramon N. Lampos de Almas. Mexico. lJUo.