is toegevoegd aan uw favorieten.

Catalogus der Surinaamsche koloniale bibliotheek [te Paramaribo]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(. 92. Halkema, H. Maleisch-Hollandseh en Hollandsch-Maleisch Handwoordenboek. Batavia. G. Ivolff & Co.

93. Koch-Grünberg, Dr. Theodor. Siidamerikanische Felszeichnungen. Berlin. Ernst Wasmuth A. G. 1907.

94. Koch-Grünberg, l)r. Theodor. Anfange der Kunst im Urwald. Indianer-Handzrichnungen. Berlin. Ernst Wasmuth A. G.

95. Proudhon Edouard Droz. P. J. (18'J8—-1865). Parijs. Librairie de » Pages Libres". 1009.

96. Dyserinck, Dr. Joh. P. N. Muller. Amsterdam, P. N. van Kampen en Zoon. 1909.

97. Marcus, A. W. De Bergrede berijmd. Paramaribo. 1907.

98. G. D. de Goeje, Etudes linguistiques caraïbes. Verhandelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam. Afdeeling Letterkunde Nieuwe Beeks Deel X No. 3.

99. Instituut Coloniaal international 9ieme Série L'ensignement aux indigènes. Tomel. lnstitut colonial International 1909.

1' 0. Hoe moet het lager onderwijs in de kolonie Suriname worden ingericht ?

• (Plan van reorganisatie aangeboden aan Z. E. den Gouverneur door den waarn. Inspecteur voor het onderwijs]

Paramaribo November 1909.

101. Nawijn, Tj. Reorganisatie van het onderwijs. Lezing gehouden den 15n Juni 1910 in het schoolmuseum.

Paramaribo 1910.

102 Het Surinaamsche leeven, tooneelschwijze verbeeld door Don Experienta.

103. Brief van den landdrost I. J. Bochussen, J. II. I) aan Mr. J. W. Gefken, Procureur-Generaal bij het Gerechtshof van Suriname, omtrent een ingezonden stuk in het Surinaamse!) weekblad van 17 April 1859, waarmede klaarblijkelijk zijn pe soon wordt bedoeld, en dat den vuiLten laster bevat.

104. Lombar.li, A. De Zegepraal der Gerechtigheid. Allegorische Voorstelling in een bedrijf. Paramaribo. 1845.

105 Schaik, C. van. Novellen. Met portret en facsimile. Amsterdam. 1854.

10G. Savornin Lohman, Anna de. Herinneringen. Amslerdam, P. N. van Kampen.

107. El Monitor de la Educación comi'in. Buenos-Aires 1910.

108. Bapport van de Commissie betreffende de Reorganisatie van het Onderwijs in de Kolonie Suriname, benoemd bij Gouvernementsresolutie van 10 November 1909 No. 9.

Paramaribo. 1910.