is toegevoegd aan uw favorieten.

Radio-telegrafie in de tropen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

j r ( \

zooals uit —T~~~~ = 0 blijkt (vergelijk hiermede blz. 42). u rd

Uit vergelijking (VIII) volgt, dat voor ontvangst van gedempte golven, de ontvangen energie als functie van de detector-koppeling (dus ook van rd) een maximum wordt voor:

f ( rd ) = ^maximum.

Zetten we om redenen, neergelegd in vergelijking (III) en (IV),

&al Ta, , ,

—q = dan wordt:

ü2 r2

rd

" rj) ■ ',.1 + rJ)U.1 + r„+ri) ma™

liflil-O

d rd

dit geeft: rd raï |/ 1 + en r.2 = rai + rj = TdS ^ 1 + J 1 + y1 ^

waarmede vergelijking (V) is afgeleid.

Vergelijking (VII) en (VIII) laten zich voor ons onderzoek in geschikteren vorm gieten, wanneer we bedenken, dat naar Rüdenberg]):

rs\ = 160^(y') en rs, = 160 (^)

Hierin zijn:

r„ de straling-weerstand van den zender, d.i. de schijn-

*) Zenneck-Lehrbuch, 1913, blz. 202.