is toegevoegd aan uw favorieten.

Radio-telegrafie in de tropen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op, daar de nuttige wikkelingsruimte niet constant blijrt, doch bij stijgende tx kleiner wordt, tengevolge van het feit, dat door eene toenemende hoeveelheid isolatiemateriaal binnen deze ruimte, de overblijvende, met koper te vullen ruimte, iets afneemt.

Deze omstandigheid wordt hier voorloopig verwaarloosd. In bovenstaande vergelijking voor ets is verder K2 van n afhankelijk en wel tengevolge van het feit dat, bij een eenmaal gekozen absolute gevoeligheid van den galvanometer:

as K2 ig K3. i8. n.: de galvanometer-uitslag eene constante (K3) maal het aantal ampère-windingen is.

K3 is dus voor een bepaalde galvanometer-constructie eene absolute constante d.i. de absolute gevoeligheid, welke onafhankelijk van de bewikkelingswijze is.

We hebben dus K2 n. K3.

We kunnen daardoor schrijven:

K2Jld _ n . K3 E d

1 Tg + rd n 2.rso+rd Voor een bepaalde wisselstroom-belasting, dus d.i. voor bepaalde waarden van Kd en rd, wordt dus, als functie van het aantal galvanometer-windingen, «s een maximum voor:

T- = 0

d n

= K3 Ed j (n2 r g0 + rd)~1 — 2n2 rs0 (n" r g0 + rd)""2 j Bedenken we nu, dat: n" r^o = rg> dan is:

4^ - K3 Ed ! (rs + rd)~x — 2 Tg (rg + rd)~2 j d n

deze functie wordt nul, en daarbij et, als functie van n een maximum voor:

rS = Td