is toegevoegd aan uw favorieten.

Radio-telegrafie in de tropen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De onnauwkeurigheid is nu een gevolg van de in formule D voorkomende minimum telefoon-stroom iT. Er blijkt dus uit, hetgeen ook niet te verwonderen is, dat de waarnemende telegrafist het „juist verdwijnen van het geluid" niet op 30% nauwkeurig voor den geheelen dag op dezelfde stroom-waarde kan houden.

Nu is in het algemeen po klein tegenover r^ en voor sterkere geluiden ook tegenover r-r. Weliswaar is bij zwakke geluiden po nog van de grootte-order van 500—1000 Ohm, voor rj 1000 Ohm, doch rj is dan in ieder geval eenige malen 1 000 Ohm. Daarom mag voor i^ f (i) met gerustheid toegepast worden (zie blz. 114):

18 K. . 1 • i

rd + r*

waarin rg d.i. hier p.o., te verwaarloozen is tegenover rd\ we vinden dus hier:

i, = .K'.i

en voor oeconomische koppeling:

•2 • 2 '

1 . U — i. r d

terwijl:

rd = P + ~j==r ]/1

^U8: pi2 + q' i.2-r'd-

De correcte oplossing dezer vergelijking geeft eene praktisch onbruikbare formule;

Schrijven we de vergelijking toch in den vorm:

x4 -)- 2a x3 — b = o

waarin dus :

1 / _ ,"2 r'

• / S Q i ad

x = i ; a -—; b ;

l p p

dan is deze vergelijking oplosbaar door x2 = y in te voeren waardoor de vergelijking wordt:

y2 —(— 2 axy — b — o enx2 — y — o;