is toegevoegd aan je favorieten.

Radio-telegrafie in de tropen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verandering) af te leiden, mits we oeconomisch koppelen.

We zullen dan, daar we van de detector-constanten p en q der verschillende bedrijfs-detectoren niets weten, ons bedienen van de navolgende formules:

a. bij de galvanometer-uitslag-methode: voor niet bijzonder sterke geluiden van de benaderingsformule:

(O K,.hU (beter ag K5 . JaV'- K5 Ko J.2 r +r;Vs

IQ S m w f, daar rd zeer klein tegenover r„ is. q /s (j '3

Voor extréme-sterke geluiden:

(C") ae K8 Ja

b. bij de parallel-Ohm-methode:

(EO p'0 K,2 (J. - J.)*''

J0 = de stroomsterkte aan de zenderzijde, welke een geluid aan de ontvangzijde oplevert, juist aan de grens van het hoorbare, moet daarbij van geval tot geval bepaald worden.

Voor extréme-sterke geluiden is weer:

(E'0 ~=-K„(J.-J.)

4e. De luchtelectrische storingen werden geschat door den dienstdoenden telegrafist.

Daartoe werden de luchtstoringen in de navolgende categorieën onderverdeeld en de telegrafist gaf dan aan door