is toegevoegd aan uw favorieten.

Radio-telegrafie in de tropen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

max. geluid (laagste p.o. waarde) ongeveer even hoog; dit is dus, wat we kunnen noemen de normale daggeluidsterkte, welke, door invloeden van buiten, periodiek wordt verzwakt. Hoewel we voorzichtig moeten zijn met conclusies betreffende gemeten waarden tusschen verschillende meet-dagen om de veranderlijke detector-eigenschappen (zie hoofdstuk III), is er toch eene duidelijke aanwijzing, dat deze normale dag-geluidsterkte met klimmende zonshoogte (van Juni tot October en Februari) sterk afneemt en wel systematisch. We mogen dus veilig bewezen achten, dat bij groote zonshoogte de eigenlijke absorptie toeneemt,

zooals ook verwacht werd.

C. De veranderlijkheden van het geluid ten opzichte van dit normale daggeluid nemen eveneens van Juni— October en Februari toe. In de maand Juni, alswanneer de zonshoogte dezelfde is als in den Europeeschen zomer (grootst mogelijke geluidverandering aldaar) is het geluid lamelijk constant over den geheelen dag, reden waarom men in Europa het daggeluid als constant beschouwde, de kleine optredende variaties weet men daar aan veranderlijke bedrijfsomstandigheden.

Tusschen October en Februari, als wanneer de zon boven de stations stond, was echter in de tropen de geluid-variatie nabij den middag zóó groot, dat het geluid beiderzijds bijna wegstierf.

Deze variatie is veel grooter dan bij het z.g. zonsopgang- en ondergangeffect, dat in Europa zoo geprononceerd optreedt.

Dit laatste effect treedt hier, vooral in de maanden met kleine zonshoogte (als in Earopa), eveneens, vooral bij zons-opkomst geprononceerd op (zie de lijnen voor de maanden Maart—Juni—September, fig. 10). Bij de maanden met groote zonshoogte, wordt dit verschijnsel geheel rudimentair in de tropen, ten opzichte van de dan optredende veranderingen nabij den middag.