is toegevoegd aan je favorieten.

Radio-telegrafie in de tropen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gebezigde aethergolven, terwijl Dieckmann als bron schommelingen in het aard-electrische veld van niet periodisch karakter aanneemt, waardoor ze door middel van een beschermkooi van de antenne verwijderd kunnen gehouden worden, daar lag het voor de hand om na te gaan, of de drie geconstateerde, naar uiterlijke kenmerken reeds verschillende, soorten Iuchtstoringen zich ook onderscheidden in wezen, d.w.z. of wellicht de eene categorie periodisch was, de andere niet.

Een middel om dit te onderzoeken bood nu Dieckmann's reeds boven aangehaalde antenne-beschermkooi. Deze laat, indien juist geconstrueerd, storingen van eene bepaalde periode, evenals seinteekens door; niet periodische, als plotselinge, doch niet rhytmische veranderingen in het statische aardveld, echter niet.

Nu kon op de proefstations aan de bestaande antennes deze proef niet genomen worden en voornamelijk niet, daar het in het proefjaar verboden was aan de, door leverancierster gemaakte, installatie iets te veranderen, tevens echter, daar zoo'n beschermkooi voor de geïnstalleerde antennevormen bijna niet te bouwen was.

Een proef werd echter door schrijver dezes na het proefjaar te Weltevreden gehouden met eene, speciaal daartoe gebouwde observatie-antenne, en wel met de vriendelijke medewerking van het Departement der Marine op het draadloos station daar ter plaatse. De proef-antenne bestond uit een verticalen blanken bronsdraad van l ,5 m.m. $ en werd op ca. 30 meter hoogte geisoleerd boven opgehangen in eene vierkant-prismatische beschermkooi als door Dieckmann aangegeven.

Deze kooi bestond uit vier 30 meter lange verticale geteerde touwen, welke op eiken halven meter hoogte verbonden waren door eene horizontalen vierkanten ring van gegalvaniseerd ijzer uit draad No. 8. Deze vierkanten maten 50 bij 50 cm., de touwen waren aan de hoekpunten der