is toegevoegd aan uw favorieten.

Radio-telegrafie in de tropen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meer.echterblijven de seinteekens bestaan, daar decompensatieantenne diermate moet gebouwd zijn dat deze ze niet ontvangt.

De vraag is nu, hoe we deze compensatie-antenne zullen bouwen; nu zijn daarbij twee wegen bewandelbaar.

A. men Iaat de compensatie plaats grijpen vóór den detector (dus hoogfrequentie-compensatie). Hiertoe is noodig, dat de te compenseeren trillingen van precies dezelfde sterkte, golflengte en demping zijn en tegengesteld in phase op beide antennes.

Dit ware dus te verkrijgen door twee precies gelijke antennes, waarvan de gelijke koppelspoelen, tegen elkaar m geschakeld, op den gemeenschappelijken detector werken.

Twee precies gelijke antennes ontvangen echter de seinteekens ook even krachtig, welke dan tevens gecompenseerd worden, hetgeen natuurlijk niet de bedoeling is. Slechts indien wij b.v. twee gerichte antennes bezigen en een daarvan zoo voordeelig mogelijk op het te ontvangen station richten en de andere juist zoo onvoordeelig mogelijk, is compensatie bereikbaar indien de luchtstoringen daarbij in beide antennes nog ongeveer gelijk sterk blijven ')• Ook bij gebruik van b.v. één zeer hooge, en één zeer lage antenne van gelijke demping, waarbij b.v. de seinteekens op de hooge antenne vrijwel alleen ontvangen worden en de luchtstoringen op beide, is compensatie op deze wijze mogelijk.

Dit middel is echter niet handig en niet algemeen toe te passen, vooral niet, indien bij de methode met gerichte antennes het te ontvangen station zich verplaatst.

Het is dan ook beter de tweede methode toe te passen, n.1. compensatie na den detector (laagfrequentie-compensatie).

Hierbij hoeft dan slechts de door den detector in gelijkstroom getransformeerde stoot tengevolge van de luchtstoring voor beide antennes gelijk te zijn. Het voordeel hiervan is, dat de dempingen en golflengten der beide

) D|* ™a8 aangenomen worden, tenminste te oordeelen naar resultaten, mij door de Telefunken-Mq. omtrent proeyen in die richting medegedeeld.