is toegevoegd aan uw favorieten.

Radio-telegrafie in de tropen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Résumé van Hoofdstuk V.

I. Gedurende de systematische proefnemingen werden de luchtstoringen naar hinderlijkheid geschat volgens een bepaalde schaal van appreciatie, terwijl naar uiterlijk verschil in indruk getracht werd, de storingen in bepaalde categorieën, al naar den vermoedelijken oorsprong, in te deelen.

II. Het gelukte, de storingen in drie geheel verschillende categorieën in te deelen, en wel:

1 e. categorie — storingen met onweder samenhangend. 2e. categorie — storingen met laaghangende regenwolken

samenhangend.

3e. categorie — de meer algemeen, speciaal s nachts, optredende luchtstoringen.

III. Door middel van eene aperiodische beschermkooi om eene proefantenne, kon worden uitgemaakt, dat de luchtstoringen der 1 e categorie trillingen met eene bepaalde eigenfrequentie zijn, terwijl die der 3e categorie niet-periodisch zijn; van de 2e categorie werd gevonden, dat ze uit intermitteerenden gelijkstroom bestaan.

IV. Aangetoond wordt, dat de Eccles-theorie betreffende luchtelectrische storingen, welke alle storingen van de le categorie veronderstelt, onjuist is, omdat:

a. de voornaamste (nachtstoringen) hoofdzakelijk van de

3e categorie zijn,

b. aangetoond kon worden, dat van deze voornaamste storingen de bron geen onweerscentrum in lagere luchtlagen kan zijn.

c. dat de werkingssfeer van de Ecclessche onweerstoringen (tropisch onweerscentrum) te gering is, om ze daags in de gematigde streken te kunnen waarnemen.

V. Een nieuwe hypothese voor het ontstaan dezen luchtelectrische storingen 3e categorie wordt gegeven,