is toegevoegd aan je favorieten.

Radio-telegrafie in de tropen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gebaseerd op de gegevens van de plaats gehad hebbende proeven, en wel wordt aangenomen:

a. dat de storingen door invloeden buiten de aarde ontstaan (vermoedelijk doordat de om de zon bewegend aarde electrisch geladen cosmische deeltjes treft).

b. Deze deeltjes treffen eene geleidende hoogere luchtlaag (vermoedelijk de in Hoofdstuk IV besproken Heaviside-laag), welker hoogte ongeveer vastgesteld kan worden en brengen deze laag electrisch in onrust. De beïnvloeding bleek functie van den stand van de aardas ten opzichte van de aardbaan, dus van het jaargetijde (dagverloop).

c. Deze ladingsverandering van de bovenlaag wordt door electrostatische inductie overgebracht gedacht op de onderste atmosferische lagen, die in de antenne daardoor de luchtstoringen produceeren; al naar den toestand van de tusschenliggende lagen (ionisatie — dag en nacht) gaat deze inductie met meer of minder verliezen gepaard in het medium, waardoor de storingen 's nachts beter worden overgebracht (sterker waarneembaar zijn dus) dan daags.

a. De atmosferische toestand (electrische lading) van de onderste lagen (samenhangend met de doorstaande moessons) bleek van invloed op de absolute sterkte der storingen, zooals ook verwacht mocht worden (jaarverloop).

VI. Na de mogelijke werkingssfeer der luchtstoringen behandeld te hebben, worden middelen aangegeven om alle storingen onschadelijk te maken en wel wordt verwacht, dat zullen voldoen:

a. tegen de luchtstoringen 2e en 3e categorie eene beschermkooi volgens Dieckmann.

b. tegen de luchtstoringen 1 e categorie eene nieuwe compensatie-schakeling (hoog- of laagfrequentie-compensatie) van schrijver dezes.