is toegevoegd aan uw favorieten.

Borneo-expeditie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aangehaald op Aangehaald op

bladz. No. bladz. No.

67, 79 22. Profiel in de Hertegrot. 237 51. Het Miillergebergte.

76, 80 23. Miiller-gebergte. 241 52* Heuvelland v. d. Boven Ma-

99 24. Gezicht op Sera wak. hakkam.

99 25- Bt. Kënëpai. 259 53. Kinderen aan de Sëbëroewang.

99 26. Gezicht over de meeren. 260 54. Tapang-boom.

100 27. Doorsnede Bt. Pan. 264 55. Heuvelland v. d. Sëbëroewang. 110 28. Profiel Bt. Lëmpai. 276 56. Bt. Pijaboeng.

117 29. Bt. Mënjoekoeng. 310 57. Wangsa Patti (Oeloe Ajer).

120 30. Ladang bij Pamoeter. 313 58. Riam Pëlai.

125 31. Het Bësar-gebergte. 330 59. Goeroeng Tooi.

125 32. Bt. Kënëpai. 333 60. Oeloe Ajer Dajaks.

33. Dajaks van Bt. Këlam. 340, 396 61. Huis Mërakau.

I4I 34* Boekit Këlam. 344 62. Riam Pandjang.

'49i 453 35- Profiel aan de Sei Pinoh. 345, 400 63. Huis N"-Bawai.

'54, '57 36- Dajak Kampong. 347, 400 64. „ Mëroeboei.

168 37. Doorsnede Goeroeng Narik. 349 65. Ladangs bij Bt. Sëdaroeng.

176 38. Kapoewas (Poetoes Sibau). 373 66. Vluchtpondok.

180 39. Hek v. e. Dajaksch Huis. 379 67. Profiel door granietrotsen.

181 40. Rivier bij Poelau I.oensa. 385 68. Roemah Solien. 185 41. Gezicht op Bt. Noet. 394 69.1

194 42- Gebergte langs de Mëdjoewai. 395 yo ( Huis van de Batang Loepars.

196 43. Geplooide kiezellei en jaspis. 399 71.) Huis der Ot.-Danom-Dajaks

207 44. Doorsnede Goeroeng Bakang. 400 72. j (Sambarivier).

2I7 45* Bt. Liang Bara. 411 73. Kampong Kasoengan.

223 46. Bt. 1 ërata. 86, 111 74. Landschap Danau Sërijang.

224 47. Bt. Pëmëloewan. 499 75. Sambas-rivier. 228 48. Lakkau, Boengan Poenan. 500 e. v. 76 tot 83. Karangans. 232 49. Een Rhyolith-stroom. 509 e. v. 84 tot 88. Pintas.

236 5°- Bt. Lëkoedjan. 419 89. Verbetering in Kaart I, IX

en doorsnede E E'.