is toegevoegd aan uw favorieten.

Borneo-expeditie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ongeveer 7 M. hoog van groven amphibool-biotiet-graniet, die als groote ronde blokken (fig. 2) te voorschijn komt. Dit granietheu-

Fig. 2. Batoe Lajang.

veltje dient voor een deel als fondament van een vervallen Maleische versterking, waarop eenige oude kanonnen staan. Stroomaf, naast de Batoe Lajang, bevinden zich een missigit en de graven van de sultans van Pontianak. Het granietheuveltje steekt een weinig in de rivier uit en het zet zich onder water dwars door deze als een ondiepte voort, waarop zich een eilandje, ongeveer op 'ƒ3 der breedte van den rechteroever gerekend, verheft. Naar mij werd medegedeeld, vindt men als de voortzetting van dit heuveltje ook aan den linkeroever nog eenige rotsblokken van graniet. Persoonlijk bezocht ik die plaats niet, daar een krachtige westewind, die als voorbode van een zware regenbui van uit zee kwam aanstuiven, de rivier zoo onstuimig maakte, dat het geraden was met de kleine sampan zoo snel mogelijk naar Pontianak terug te keeren.

Pontianak zelf ligt geheel en al op zeer lagen, moerassigen bodem, welke op alle plaatsen, waar dit niet door kunstmatige ophooging is voorkomen, bij eiken vloed wordt overstroomd. Bij eb laat het afloopende water een onooglijke slibmassa ach-