is toegevoegd aan uw favorieten.

Borneo-expeditie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

delijk van de Boven-Kapoewas en haar voornaamste zijrivieren. Tot hoofddoel stelde ik mij de waterscheiding van het Kapoewas-Mëlawi-gebied op meer dan één plaats te overschrijden, om daardoor in meer dan één richting geologische doorsneden door het geheele te onderzoeken gebied te verkrijgen. Hoe ik dit doel bereikte wordt in de volgende hoofdstukken niet strikt in historische volgorde beschreven; de tochten zijn er zoodanig in gerangschikt, dat het geologisch verband het best uitkomt.

De Geologische gesteldheid van de Omstreken te sëmitau.

De omstreken van Sémitau bestaan uit een laag heuvelland met glooiende, mollige vormen, waaruit zich slechts hier en

ö / o '

daar scherper gelijnde heuvelkammen, zooals de Bt. Djoewaran (200 M.) verheffen. Het beeld, dat dit heuvellandschap althans in de nabijheid van de rivier oplevert, verschilt sterk naarmate de waterstand in de Kapoewas laag of hoog is. In het eerste geval liggen de dalen tusschen de heuvels verscheiden meters boven den waterspiegel der Kapoewas, en de talrijke beekjes, die in dit heuvelland ontspringen, stroomen met snellen loop naar het dal der hoofdrivier af. Bij hoogen waterstand is dit niet het geval , het water van de Kapoewas dringt dan vrij diep in de ineenloopende dalen van het heuvelland in, omringt de meest nabij gelegene heuvelgroepen geheel en doet dan een geheel andere wijze van afwatering ontstaan. Zoo stroomde juist achter het heuveltje, waarop de woning der Borneo-expeditie lag, een waterrijk helder beekje, de S. Sémitau, dat iets meer stroomopwaarts in de Kapoewas uitmondde. Bij hoogen waterstand omspoelde de Kapoewas onzen heuvel geheel, en in het dal achter het huis zag men dan geen helder beekwater meer, maar een troebel rivierwater dat juist in de omgekeerde richting naar het hooger gedeelte van het dal toestroomde, om over de waterscheiding, achter den heuvel om, verder te vloeien en zich meer stroomafwaarts weder met de Kapoewas te vereenigen.