is toegevoegd aan uw favorieten.

Borneo-expeditie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

daarna dwars door het ketengebergte naar de Boven-Kapoewasvlakte en de totale watermassa, die van uit den bovenloop hier door moet worden afgevoerd, kan onder deze omstandigheden zoo groot worden, dat een buitengewoon snelle was er het gevolg van is en de transporteerende kracht van de watermassa verpletterend groot wordt.

Te Bénoewah Oedjoeng vond mijn Chinees Bon Toeng Diam een bericht, dat hem noodzaakte naar Sintang terug te keeren. De Chinees Tim Tjau, die dit bericht hierheen had gebracht,

trad nu als zijn plaatsvervanger in mijn dienst, doch op zijn tocht naar de Boven-Kapoewas en de Boengan bleek mij al spoedig, dat hij zoo onbruikbaar was, dat ik genoodzaakt was het werken met den zwaren moker zelf ter hand te nemen.

Na bij Na. Soengai overnacht te hebben, bereikte ik te 3 p. m.

weder de Kapoewas-rivier, die ik terstond weder oproeide 5 ik overnachtte 6 K.M. stroomopwaarts van Na. Embaloeh.

Bij voortdurend fraai weer en lagen waterstand bereikte ik 1 & 2 Juniflink doorroeiend in twee dagen Poetoes Sibau, waar ik op 2 Juni te 5.30 p. m. aankwam en weder mijn intrek in de koeboe nam.

Ik vond hier behalve Nieuwenhuis ook Büttikofer, die met een rijken oogst van zoölogische voorwerpen van zijn station op den Bt. Liang Koeboeng in de nabijheid van Na. Raoen was teruggekeerd.