is toegevoegd aan uw favorieten.

Borneo-expeditie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zij een riviertje, volgens Wangsa Patti de Panai, hadden gevonden. Wij braken nu onverwijld op en bereikten het riviertje, dat later bleek inderdaad de Panai te zijn, te 10 a. m. Het bed van de Panai is breed en geheel en al dik met rotsblokken bedekt, waartusschen het water in verscheidene geulen afvloeit.

De tegenstelling met de Tëbaoeng is treffend; de Tébaoeng ontspringt in het hooge veen op de zachte, noordelijke glooiing van het Madi-plateau, haar water is bruinachtig geel van kleur en haar stroombed is opvallend arm aan rolsteenen; de Midih en de Panai ontspringen aan de steile zuidhelling van het Madigebergte, haar water is kristalhelder, en hare beddingen zijn gevuld met een buitengewoon dikke laag schuifsteenen.

Te ii a. m. bereikten wij het punt van samenvloeiing van de Bétoeng en de Panai, waar wij, zoo wij niet waren afgedwaald, de rivier hadden moeten bereiken. Wij volgden nu den geheelen dag de bedding der rivier, nu eens diep door het water wadend, dan weder van het eene rotsblok op het andere springend. Voor mij was deze weg een ware beproeving, maar de inlanders verschilden in hunne appreciatie in dezen sterk van mij; hun is dat geploeter door het water steeds welkom. Wij overnachtten bij een fraai plekje, waar diep water een prachtige zwemplaats opleverde en ook overvloed van visch voorhanden was. Als het gesteente, waarin de Panai haar bed heeft gegraven, vond ik zandsteen, die op een paar plaatsen in biotietarkose overgaat en kleisteen, waarvan de lagen veelal zijn geknikt, gebogen en verschoven; de strekking en helling zijn onregelmatig, echter heerscht een helling naar het Oosten of Noord-oosten in den bovenloop van de Panai. Op één plaats, 2 KM. beneden Nanga Bétoeng (zie kaart IXA) werd een gang van kwarts-hoornblende-porphyrietl) aangetroffen. Ook de rolsteenen bestaan bijna uitsluitend uit zandsteen en kleisteen, doch in enkele exemplaren werd andesitische amphibool-porphyriet, kwarts-

i) Dit gesteente heeft een andesitischen habitus en zou misschien met even veel recht kwarts-hoornblende-daciet mogen worden genoemd.