is toegevoegd aan uw favorieten.

Borneo-expeditie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C. Over het Schwanergebergte naar Zuxd-Borneo en langs de Samba en de Katingan naar de Java-Zee.

io October. Ik liet een van mijn lieden hier om op de goederen, gesteenten, gedroogde planten enz., die hier werden achtergelaten, te passen, en vertrok te 10 a. m. met 9 mijner vaste koelies uit Sintang, 9 Dajaks van Boentoet Riam en mijn twee bedienden, dus in het geheel met twintig man, naar het grensgebergte.

o o

Het pad voerde eerst in zuid-oostelijke richting ruim anderhalve KM. door oude ladangs, daarna langs de vrij steile noordhelling van een zandsteenheuvel in meer oostelijke richting, en daarop weder steil af in het dal van het riviertje Sëbangkang, een zijriviertje van de Mëroeboei, waar ik in een verlaten huis eenigen tijd op de achtergebleven dragers wachtte. Als vast gesteente komt hier in het riviertje grijze zanderige kleisteen voor. Onder de rolsteenen merkte ik zandsteen en in veel geringere hoeveelheid donkere kiezel-lei op. Te twee uur gingen wij van hier verder in oostelijke richting door een zeer moeielijk terrein, oude met laag, maar zeer dicht bosch bedekte ladangs. Het heerschende gesteente is hier een grove witte zandsteen. Daarna stijgt het pad weder en windt zich eerst in noord-oostelijke, daarna in oostelijke, en eindelijk in zuid-oostelijke richting om een steilen heuvel, waarvan wij het hoogste gedeelte rechts, dus zuidelijk van ons lieten liggen. De geheele heuvel bestaat uit zandsteen en conglomeraat, waarvan, zooals wij op enkele plaatsen konden waarnemen, de banken 15 tot 20° naar het Noorden en Noordoosten hellen. De bodem is overal met helder witte of half doorschijnende kwarts-kiezels bedekt. Te 3.15 doorwaadden wij een zijriviertje van de Mëroeboei en een kwartier later bereikten wij die rivier zelve, in wier bedding overal als vast gesteente horizontale of zwak noordoostwaarts hellende banken van groven,

o '

kaolien-rijken zandsteen voor den dag komen, waarvan de kwartskorrels geheel het uiterlijk hebben van weinig afgeronde kwartsstukjes uit graniet. Aan den rechteroever vond ik eene uitste-