is toegevoegd aan uw favorieten.

Borneo-expeditie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beklimmen, en te trachten van daar uit, door peilingen naar mij bekende toppen van het grensgebergte tusschen West- en ZuidBorneo, een vast punt te verkrijgen op de door mij tot hiertoe vervaardigde schetskaart van de Mënjoekoei en de Samba.

Juist waren er eenige Dajaks van Solien, een op een geringen afstand van den Bt. Atoeng gelegen huris, tot waar het gerucht van de komst van een blanke reeds was doorgedrongen, de rivier komen oproeien om mij te zien en ik maakte daarvan gebruik om met den Maleier als tolk met hen overeen te komen,

mij den volgenden dag als gidsen en zoo noochg als dragers

op dien berg te vergezellen.

Zoo vertrokken wij dan te 7 a. m., passeerden het fraaie, hoog 19 October.

begroeide rolsteeneiland Solien en kwamen te 7 l2 bij het huis Solien aan, dat i1!, KM. beneden Toembang Habangooi op den rechteroever der Samba-rivier is gelegen. Van dit huis, dat door vijf gezinnen werd bewoond, is in fig. 117 een hoiizontale

doorsnede gegeven. In enkele opzichten wijkt het in zijn bouworde van andere mij uit Borneo bekende typen af.

Zoo is de boomstam die toegang geeft tot het huis aangebracht aan de buitenzijde bij het midden van het algemeene verblijf en is omgeven door een uitgebouwd kamertje, dat als bergplaats wordt gebruikt; daar naast bevindt zich eveneens uito-ebouwd. een gemeenschappelijke

stookplaats, een soort van keuken voor de vijf gezinnen, die het huis bewonen, terwijl zich in de afzonderlijke familievertiekken (lawangs) geen stookplaatsen bevinden. Ik zag hier in de algemeene verblijfplaats twee zuigelingen aan de zoldering opgehangen ieder in een doek, die door een dwarsstok werd opengehouden. Het kind zit in den doek in hurkende houding, terwijl

25

Fig. 68. Platte grond van Roemah Solien, bewoond door Ot Danom-Dajaks, Samba-rivier. A Gemeenschappelijke ruimte. B Lawangs.

C Haarden.

D Bergplaats.