is toegevoegd aan uw favorieten.

Borneo-expeditie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ten gevolge hiervan speelt zich het huiselijk leven bijna geheel in het gemeenschappelijk verblijf af en dit is hier over dag en ook het grootste gedeelte van den nacht het tooneel van levendige bedrijvigheid.

Fig. 72. Doorsnede van een huis der Ot-Danoms-Dajaks aan de Samba-rivier.

b Groote gemeenschappelijke ruimte. g Ladder. h Zolder.

d Familie-woningen. Palen. p Brug.

e Haarden. q Venster.

Het gangpad langs de familie-vertrekken ontbreekt en er is slechts één ingang aan de voorzijde van het huis. Vóór dien ingang staat een trap, die echter niet terstond naar den bodem, maar eerst naar een soort brug of platform voert, van waar een tweede trap dicht bij de rivier naar den grond leidt. Het huis bezit geen open buiten-gaanderij en soortgelijke bezigheden, als in West-Borneo op de gaanderijen worden verricht, zag ik hier op de brug tusschen de twee trappen doen.

Een paar afwijkende typen van bouworde of inwendige verdeeling zijn in fig. 63, 64 en 68 gegeven. Als voorbeelden hebben gediend het huis Na. Bawai aan de Mëlawi, het huis Na. Mëroeboei aan de Lëkawai-rivier en het huis Solien aan de Sambarivier niet ver van Toembang Habangooi.

October. Dezen dag voerde mij de rivier langs verschillende heuvels