is toegevoegd aan uw favorieten.

Borneo-expeditie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rivieren Pëmboeang, Sampit, Katingan en Kahajan telkens van elkander scheiden. Tusschen de Pëmboeang en de Sampit zouden zij zich tot aan en tusschen de Katingan en de Kahajan tot nabij de zeekust uitstrekken. Alles te samen genomen moeten wij echter erkennen, dat onze kennis omtrent de tertiaire formatie zeer gering en onzeker is. Het schijnt, dat deze tertiaire formatie in Zuid-Borneo het terrein tusschen het granietheuvelland en de Java-zee inneemt, dat het echter geen samenhangend gebied beslaat, maar door de breede, met jongere fluviatiele afzettingen bedekte valleien der groote rivieren in Zuid Borneo in strooken is verdeeld, die dus even als de rivieren zelve in het algemeen in noord-zuidelijke richting verloopen.

Dicht bij de Java-zee is op het profiel de Bt. Kaki aangegeven, de eenige verhevenheid, die men van Toembang Samba tot aan zee te zien krijgt. De Bt. Kahi ligt 18 kilometer ten Oosten van Mëndawei tusschen de Kating-an en de Sébanyan;

O O '

hij ligt geheel geisoleerd en is rondom door moerasland omgeven. Volgens Gaffron bedraagt zijn hoogte 800 voet en bestaat hij uit groensteen (diabaas?).