is toegevoegd aan uw favorieten.

Borneo-expeditie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een afstand van 225 KM. De strekking van het gebergte is in het westelijk gedeelte ongeveer W 10 N—O 10 Z., daarna zuiver O—W. en in het brongebied van de Kapoewas waarschijnlijk W 5 Z—O 5 N. Het Boven-Kapoewas-ketengebergte vormt dus, voor zoover het bekend is, een flauwen boog', waar-

O '

van de convexe zijde naar het Zuiden is gekeerd. Echter geeft het karakter van de landschappen, die ik van den Bt. Pan, van den Bt. Ijondong en van den Bt. Lëkoedjan overzag, mij het recht aan te nemen, dat zoowel west- als oostwaarts dit ketengebergte zich nog verder uitstrekt. Wat de voortzetting naar het Oosten betreft, zoo moet deze wellicht in het hooge bergland van Bërau en Bëloengan gezocht worden.

I ot nog toe zijn in deze oude-lei-formatie nergens fossielen :) gevonden en haar absolute ouderdom is dus onbekend. Wat den relatieven ouderdom betreft, zoo heb ik aangenomen, dat de oude lei-formatie ouder is dan een der andere sedimentaire vormingen in Borneo. Hiertoe werd ik geleid door de overweging, dat de lagen dezer formatie meer gestoord, geplooid en overschoven zijn dan die van een der andere, terwijl zij tevens duidelijk sporen dragen, meer dan éénmaal aan den invloed van bergvormende drukkrachten te zijn blootgesteld geweest. Ook het petrographisch karakter der gesteenten doet aan een oude formatie denken, hoewel hieraan, althans waar de lagen, zooals hier het geval is, sterk geplooid zijn, slechts geringe beteekenis mag worden toegekend. Vatten wij alles te zamen, dan komen wij tot het besluit, dat de ouderdom van de oude lei-formatie onbekend is, maar dat men reden heeft aan te nemen, dat zij waarschijnlijk ouder is dan de andere tot nu toe bekende sedimentaire vormingen van Centraal-Borneo.

C. De Danau-formatie.

De formatie der groote meren.

Onder den naam Danau-formatie vat ik een stelsel van afzettingen samen, dat door mij het eerst vrij volledig en karak-

1) Zie echter pag. 250.