is toegevoegd aan uw favorieten.

Borneo-expeditie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Afgezien van de Danau-formatie komen gesteenten uit de diabaas-familie in Centraal-Borneo niet veel voor. Er blijven

dan alleen nog te vermelden:

a. De diabaas-porphyriet en labrador-porphyriet, die waarschijnlijk gangvormend door graniet in het Kënëpai-gebergte worden gevonden en den hoogsten top van den kegelvormigen, eigenlijken Bt. Kénëpai samenstellen.

b. De diabaas-porphyriet bij riam Batoe Tossan en de zeer op doleriet gelijkende olivien-diabaas bij riam Pandjang aan de Lékawai. Omtrent den ouderdom dezer gesteenten is alleen bekend, dat zij door tertiaire afzettingen worden bedekt.

c. De diabaas-porphyriet, waaruit de hoogste toppen van het

Raja-gebergte bestaan.

Deze diabaas-porphyriet heeft een zeer afwisselende samenstelling ; gewoonlijk is zij kwartshoudend en gaat door toenemend kwartsgehalte hier en daar in kwarts-porphyriet over, terwijl op vele andere plaatsen dit gesteente een zoo sterk andesitisch karakter vertoont, dat het als augiet-andesiet zou kunnen worden gedetermineerd.

Al die uiteenloopende typen zijn op kaart II en IXC onder den naam Raja-porphyriet vereenigd. Deze porphyriet treedt gangvormend op door den graniet en tonaliet, waaruit het voetstuk

van het Raja-gebergte bestaat.

In het Schwanergebergte is diabaas-porphyriet als vast gesteente nog aan den noordvoet van den Bt. Damar gevonden en verder als rolsteenen in de Lëkawai en in andere rivieren, die in het Schwanergebergte ontspringen.

d. De diabaas van den G. Kaki dicht bij de Java-zee.

*

6. Kwarts-porphyriet en kwarts-porphyr.

Het merkwaardigste voorkomen van kwarts-porphyriet in Centraal-Borneo is zonder twijfel dat van den Bt. Këlam, welke berg zich als één enkele reusachtige steenklomp van mikrogranitischen kwarts-porphyriet op eens uit een alluviale vlakte verheft; nabij