is toegevoegd aan uw favorieten.

Borneo-expeditie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mij niet gewenscht scheen, het daarvan te scheiden, om welke reden een bespreking van dit gesteente bij de vulkanische vormingen zal worden ingevlochten.

8. Vulkanische gesteenten.

Op kaart II zijn onder den naam „volcanic rocks eene groote verscheidenheid van typen van gesteenten bijeengevoegd, die op geologische gronden moeielijk van elkaar te scheiden zijn. In Centraal-Borneo vindt men de volgende terreinen van vulkanische werkzaamheid.

a. Het Müller-gebergte

Het Müller-gebergte strekt zich, de Boven-Kapoewas-vlakte zuidwaarts begrenzend, van de Embahoe-rivier met richting O 10 N dwars door het geheele centrale gedeelte van \\ estBorneo en voorts nog tot op onbekenden afstand verder oostwaarts uit. Dit geheele gebergte of althans de hoogere verhevenheden, die het terrein tot een gebergte maken, bestaan uit vulkanische gesteenten. Orographisch en geologisch kan men in dit Müller-gebergte drie deelen onderscheiden.

a. De westelijke afdeeling, gelegen ten Westen van de Soeroek-

vallei.

Dit gedeelte is gekenmerkt door het optreden van talrijke, kegelvormige bergen, die alleen staan of tot kleineie of groo tere groepen vereenigd zijn. Zij bestaan uit gesteenten, welke alle overgangen tusschen amphibool-andesiet, amphibool-daciet, amphibool-porphyriet en kwarts-amphibool-porphyriet omvatten. Wat habitug betreft, hebben zij echter een beslist andesitisch karakter, zoodat de determinatie in het veld van de meeste van hen „andesiet" luidt, terwijl mikroskopisch onderzoek steeds een deel daarvan naar de porphyrieten doet verwijzen. Bijna al deze gesteenten zijn door de rijkelijke aanwezigheid van kwarts in de grondmassa gekenmerkt. Het komt mij het waarschijnlijkst voor, dat men hier met door erosie blootgelegde modificaties