is toegevoegd aan uw favorieten.

Borneo-expeditie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ger dan de Rijn. Bij gunstigen waterstand is zij tot 910 KM. afstand van haar mond, tot een weinig boven Poetoes-Sibau, voor kleine stoomvaartuigen van hoogstens 6 voet diepgang bevaarbaar, met boengs kan men nog 164 KM. hooger komen, nl. tot pangkalan Djëmoeki, terwijl daarboven de Kapoewas onder de bergstroomen moet worden gerangschikt. Van haar talrijke zijrivieren mogen er een twintigtal belangrijk genoemd worden, doch onder deze, is er slechts ééne, de Mëlawi, die van zeer groote beteekenis is en niet minder dan 22600 KM2, dus ruim een vijfde gedeelte van het totale stroomgebied van de Kapoewas, voor zich in beslag neemt. De breedte der Kapoewas bedraagt bij Poetoes Sibau 208 M., neemt meer stroomafwaarts aanzienlijk toe en bereikt haar grootste waarde bij Tajan, waar zij ruim 1600 M. is. Niet ver beneden Tajan splitst de rivier zich in de Méndawak of Djënoe en de Poengoer, van welke laatste zich weder de takken Tërentang en Kapoewas Këtjil afsplitsen.

Het delta-land, dat deze takken insluiten, beslaat een oppervlakte van 5400 KM'3.

De Kapoewas (zie het lengteprofiel op blad 20 van den atlas) ontspringt in de uiterste noordwestpunt der residentie uit verscheidene bergstroompjes aan de zuidhelling van het gebergte, dat daar haar stroomgebied scheidt van dat van de Batang Rëdjang in Sarawak, naar men mag schatten op ongeveer 850 M. hoogte. Het bovenste gedeelte van de bronnen tot Na. Gerogok (460 M.) wordt op de topografische kaart als Kapoewas Nikal onderscheiden. Het verval in de Kapoewas Nikal bedraagt 1 : 83. Beneden Na. Gerogok slingert zich de Kapoewas onder zeer aanzienlijke lengte-ontwikkeling dwars door de gemiddeld WZW—ONO. gerichte ketens van het Boven-Kapoewas-keten-gebergte, terwijl tot Pangkalan Djëmoeki het verval aanzienlijk blijft. (1 : 126). Daar beneden is tot

1) De hier aangegevene cijfers zijn deels uit de topografische kaart berekend, deels ontleend aan J. J. K. Enthoven. 9 1892. p. 133.

2) Voor nadere bijzonderheden omtrent de delta van de Kapoewas raadplege men de

bladen Pontianak, Padang Tikar, Tajan en Soekadana van de topografische kaart.