is toegevoegd aan uw favorieten.

In Centraal Borneo

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij den bouw van een nieuw huis, waarbij zooveel boomen zijn mishandeld, doen de Kajans een jaar lang boete, hebben een tijd, waarin veel lali is, o. a. het dooden van eetbare dieren als beren, tijgerkatten, slangen en meer.

Bij de Oeloe-Ajar Dajaks aan den Mandai bestond een dergelijk gebruik, maar nog strenger. Hier hing de duur der boete af van de hoofdzakelijk gebruikte houtsoort; voor een huis van ijzerhout had men drie jaar zich van verschillende lekkernijen te onthouden. Het slot van zoo'n periode wordt bij de Kajans nog door eene plechtigheid (het afwerpen van den verbodstijd) gevierd en het voor den vorm gaan snellen, speelt hierbij ook nog een rol; men leent dan evenwel een ouden schedel bij een naburigen stam.

Daar ook de rijst bezield en de goede stemming der ziel voor het slagen van den oogst van het grootste belang is, hebben de dajoengs een uitgebreid ceremoniëel voor het behandelen van de rijst; iedere nieuwe behandeling van de rijst gaat hiermede vergezeld.

De zielen, broewa, van door afvallen verloren of van door dieren gegeten rijst, tracht men door middel van de dajoengs ook weer tot zich te trekken.

De boomen der pijlvergiften zijn ook evenzoo bezield en o. a. is de tasemboom (Antiaris toxicaria) in het bezit van een moeilijk te bevredigen ziel. Vandaar dat men zelden het kernhout van dien boom hoogst welriekend vindt; dit is wel het geval, als degeen, die hem velt, de gewenschte offers weet te brengen.

In het algemeen wordt alles geofferd, wat de Kajans mooi en lekker vinden , in hoofdzaak doen fraaie kleeren, sieraden en voedsel, als varkens, kippen en eieren, dienst, om de goede geesten te lokken en de booze tevreden te stellen. Men houdt deze dieren uitsluitend voor dit doel en doodt ze anders nooit. Gelukkig voor de Kajans zijn de geesten tevreden met het meer etherische van het offer, zij zeiven behouden of eten het stoffelijke deel. Naast deze middelen heeft men er vele, om de booze geesten op de vlucht te jagen. Vooreerst meent men dit te kunnen doen met de gewone middelen van tegenweer, zooals het werpen met steenen en hout; op reis deden mijne dragers dat in alle holen en naar alle rotsen waar booze geesten huisden. Een ander maal grepen alle Kajans naar