is toegevoegd aan uw favorieten.

In Centraal Borneo

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tot een blaka, de stoffelijke uitdrukking van hetgeen van de geesten gewenscht wordt. Enkele kawits worden aan den hawat en aan het dakvenster gehecht, waardoor de geest moet binnenkomen. Met het vervaardigen van dit alles verloopt de voormiddag; dan keelt een der mannelijke huisgenooten een klein varken en het bloed daarvan wordt opgevangen op pisangbladen en daoen sawang (Cordyline javanica BI. (3) om later aangewend te worden bij het eigenlijk mëla en als voedsel voor de geesten. In dien tijd heeft de dajoeng zich op een fraaie rotanmat geplaatst onder het geopende dakvenster, naar Kajanwijze met gekruiste beenen en de rechterhand onder het hoofd. Voor zich heeft zij een uitstalling van allerlei mooi's: doeken, koralen halskettingen, oude zwaarden en gongs benevens de blaka. Aan het dakvenster hangt een alan broewa of zielenweg, om aan de ziel het afdalen door het venster gemakkelijk en aangenaam te maken; langs dezen tracht de dajoeng al zingend de rondzwervende ziel met behulp der geesten van Apoe Lagan terug te krijgen. Meent zij hierin geslaagd te zijn, dan doet zij de ziel eerst in een gesloten mandje van het model van een ingan, waarin kawits met voeding. Nadat zij het in een donkeren hoek gedeponeerd heeft, nuttigen de aanwezigen weer een hartig maal, waarvan nu het vleesch van het biggetje de hoofdschotel uitmaakt. Wordt het donker, dan is de tijd aangebroken voor het eigenlijke mëla, waarvoor alles gesloten wordt en een oud zwaard en een oude speerpunt met kawits en daoen sawang met varkensbloed worden voorzien en de patiënt als 't ware daartusschen geplaatst met den voet op het zwaard, terwijl de priesteres met de speerpunt den arm van den zieke bestrijkt van boven naar beneden. Deze bewerking, het mëla, dient, om de ziel, die de dajoeng vooraf in het hoofd van de behandelde persoon geblazen heeft, met al dat goede in aanraking te brengen en over te halen, om het lichaam niet weer te verlaten.

Daarna worden ook de huisgenooten met hetzelfde doel bewerkt en dus voor hun gezond blijven gezorgd , waarna de dajoeng huiswaarts keert met de belooning van een zwaard en 4 of 5 oude kralen, die een waarde hebben naar de welgesteldheid der familie, maar soms 3 rijksdaalders het stuk kosten.