is toegevoegd aan uw favorieten.

In Centraal Borneo

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kon ik niet verstaan, wat mij speet, want zij gaven onder de toehoorders tot veel hilariteit aanleiding en daar ik er een paar maal mijn naam in onderscheidde, droeg zij blijkbaar een improvisatie voor. Aan alles komt een einde en zoo ook aan deze idylle; men had gegeten, de manden waren alle volgepakt met visch, waarvan alle mannen, vrouwen tot kinderen toe een goede vracht mede kregen en zoo togen wij in een lange reeks weer huiswaarts over denzelfden weg van 's morgens. Ook nu beschermden de geesten van het moerasbosch mij en kwam ik zonder gebroken ledematen thuis; maar op het laatst was mijn evenwicht uiterst labiel. Nog dagen lang waren mijne heupspieren pijnlijk, maar de voldoening van het meemaken van de jachtpartij maakte veel goed.

Na een dergelijke vischvangst is die met toeba ook iets, dat eene geheele bevolking aangaat. Aan den Boven-Kapoewas worden slechts de kleinere zijrivieren met toeba afgevisclit, aan den BovenMahakam de hoofdrivier ook.

Toeba is een verzamelnaam voor verschillende wortels van planten en verschillende soorten boomschors, waarvan men het narcotisch melksap gebruikt voor het bedwelmen van visch in de rivier, om die vervolgens te vangen en te eten. Gedeeltelijk worden de planten welke men gebruikt voor toeba visscherij aangeplant, gedeeltelijk haalt men ze uit het bosch, wat vooral het geval is voor de soorten boomschors.

Toen de bewoners van het huis besloten hadden een kleine zijrivier met toeba af te visschen, kwam iedereen in beweging, want om voor allen een voldoende hoeveelheid visch te krijgen, moest ook elk huisgezin zijn deel leveren in de gebruikte toeba. Men toog daarom naar den ladang, om er enkele pakken van 1 voet lang en een 2 d. M. dik te halen van zwarte, vingerdikke wortels, welke men in dien vorm samenbond.

Binnen een paar dagen waren er een tweehonderd bosjes verzameld en den volgenden morgen zou de vischpartij een aanvang nemen.

Met zonsopgang vertrokken vele mannen, de toeba in hunne schuitjes medevoerende, om vooraf de plaats te bereiken, waar het visschen zou beginnen. Wat later daalden ook de vrouwen, meisjes